Kontakt

"Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kutnie Spółka z o.o.
 
ul.Oporowska 10
99-300 Kutno
 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000318830
Kapitał zakładowy 1 950 000PLN PLN w pełni wpłacony
NIP:775-000-00-25
 
Sekretariat:
tel. (24) 253 79 37 ,fax (24) 253 79 87
Dział Przewozów Osobowych
tel ./fax (24) 253 79 37
Informacja :
tel: (24) 254 28 06
tel: 690-622-752
Stacja Kontroli Pojazdów
tel. (24) 253 25 00
Dział Finansowy
tel. (24) 253 79 371