PKS Kutno Sp. z o.o

Grupa PKS Grodzisk Maz.

Kontakt

„Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kutnie Spółka z o.o.
ul.Oporowska 10
99-300 Kutno
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000318830
Kapitał zakładowy 1 950 000PLN PLN w pełni wpłacony
NIP:775-000-00-25
Centrala
tel. 22 299 – 00 – 24
e-mail : przewozy@pkskutno.pl
Stacja Kontroli Pojazdów
tel. (24) 253 25 00

Theme by Anders Norén